Pro ty, jež Poselství Grálu od Abdrushina již četli


Táto část bude obsahovat zaujímavé články o důležitých faktech, které jsou neznámé i mnohým čtenařům knihy Ve Světle Pravdy.

Přepracoval Abdrushin Poselství Grálu?

Pro něco takové neexistují důkazy, a dokonce ani důvod. Existuje však mnoho důkazů o tom, že Abdrushin Poselství Grálu nepřepracoval, ale trval na zachování obsahu a formy Poselství Grálu tak, jak ho napsal: Abdrushinovy přednášky, Abdrushinovy dopisy a prohlášení, tisk Poselství Grálu, pořadí přednášek, Abdrushinova vůle... [číst článek]


Proč nový český překlad?

Často jsme dotazováni, proč vůbec vznikl nový český překlad Poselství Grálu a Doznívání k Poselství Grálu, když je k dispozici původní překlad odsouhlasený Abdrushinem.... [číst článek]


Rozdílnost verzí Doznívání

V souvislosti s odlišným pořadím a počtem přednášek v nově přeloženém Doznívání k Poselství Grálu, svazek I. a v knize "Poselství doznívá" vydávané nakladatelstvím Hlas ve Zlíně vznikají pochopitelné otázky, proč se toto pořadí a počet přednášek liší... [číst článek]


Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu

Slova „Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu“ hovoří taky o vysoké hodnotě Slova, která má být zachovaná. To znamená, že Slovo se nemá vysvětlovat v zjednodušené, okleštěné formě lidem tak, aby bylo „pochopitelné“ i rozumem... [číst článek]


Abdruschin, Abdrushin nebo Abd-ru-shin?

Abdrushin žádal od lidí, aby věnovali pozornost pouze jeho dílu Ve Světle Pravdy, ne jeho osobě. Také všechny tři verze jména používal Abdrushin sám. Proč se tedy zabývat písmenem „c“ nebo pomlčkami ve jméně? Je to opravdu tak důležité..? [číst článek]Kontakt