Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu


„Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!“

Tato slova jsou často chápaná tak, že Slovo je třeba chránit a samotné získání knihy Ve Světle Pravdy umožnit jen vážně hledajícím, a to dokonce jen tehdy, pokud vyvinou k jejímu získání patřičnou námahu. Mnozí si dokonce myslí, že tímto ztížením přístupu hledajícím k Poselství Grálu slouží Světlu. Často to dělají jen proto, aby získali vliv na potencionální členy svého společenství. Jiní zase pochopili tuto větu tak, že aby byla kniha pro člověka cennou, musí být taky drahá, a z jejího prodeje si udělali výhodný obchod. Chtěl to snad někdo po nich? Vždyť Abdrushin hned v další větě píše: „Takové jest přikázání, podle něhož jednám.“ Tedy on sám Slovo ochránil a nežádal nikoho o to, aby stál hledajícím v cestě k Poselství Grálu.

Námahou při získání slova je myšlena námaha ducha, kterou člověk musí vynaložit při objevování Pravdy. Proto Abdrushin zvolil obtížnou formu slov, která vyžadují plnou pozornost a soustředění, aby mohla být pochopená. Tato námaha při čtení Poselství Grálu je právě tou nevyhnutelnou námahou ducha, která lidského ducha probouzí ze spánku a udržuje v bdělosti. To ale zdaleka není všechno. Člověk musí hlavně Pravdu prožít v sobě, což znamená, že má porovnat sebe samého a to, co prožil, s každou přečtenou větou, a následně i změnit svůj život podle Slova, aby mu přineslo užitek. To je pravý význam slov „aby se člověk musel namáhati“, a ne námaha při získání hrubohmotné knihy!

Taktéž slova „Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu“ hovoří o vysoké hodnotě Slova, která má být zachovaná. To znamená, že Slovo se nemá vysvětlovat v zjednodušené, okleštěné formě lidem tak, aby bylo „pochopitelné“ i rozumem bez námahy ducha, tedy strhávat ho dolů, ale má být ponechané v obtížné podobě, „nahoře na skále“, vyžadující úsilí ducha, čímž jsou lidé nuceni sami se změnit a přiblížit ke Slovu. V tom je současně i ochrana Slova před zneužitím, protože pokud někdo neudrží bdělost ducha při čtení, přetrhne se mu nit myšlenek, a neporozumí tomu, co čte.


Kontakt