Myšlenky a citáty z Poselství Grálu od Abdrushina


Tyto myšlenky a citáty z knihy Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina nemohou ani zdaleka nahradit čtení samotné knihy, kde mají myšlenky daleko hlubší, často šokující souvislosti s jiným textem, a při tom jasný a jednoduchý význam, který jakoby mimochodem odkrývá ty nejhlubší Pravdy, ke kterým se člověk nedostane ani přečtením celé hromady knih. Následující texty nejsou doslovným přepisem autorových slov, ale jen vyjádřením některých základních myšlenek v jednotlivých přednáškách

Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se dostat duchovně kupředu; ten, který k tomu používá cizí pomůcky ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích a vlastní zdravé údy při tom nechává zakrnět.

K doprovodu - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

Jen ve vnitřním přesvědčení je pravá víra. Přesvědčení však přichází jedině bezohledným zkoumáním a odvažováním, ne přebíráním cizích názorů.

K doprovodu - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

To, co ducha unavuje, není nikdy to pravé; Pravda občerstvuje a osvěžuje bezprostředně.

Co hledáte? - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

Cesta k Nejvyššímu je otevřená před každým člověkem. Učenost není k ní branou. Vždyť ani Ježíš nevolil své učedníky mezi učenými farizeji nebo zákoníky, ale mezi jednoduchými a prostými lidmi.

Co hledáte? - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

To, co je nerozlučně spojené s Božstvím, nedokáže lidský mozek pochopit, protože jeho chápavost je úzce vázaná na prostor a čas; svět ducha je však úplně jiného, vyššího druhu.

Co hledáte? - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

Rozlomte okovy, které vás spoutávají, a konečně se osvoboďte; člověk, který je vnitřně spoután, bude věčně otrokem, i kdyby byl králem.

Probuďte se! - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

Spoutáváte se vším, čemu se snažíte naučit od druhých; stáváte se tak cizincem sami sobě, stojíce vedle naučeného, které ve vás nemůže nikdy ožít.

Probuďte se! - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít v sobě; člověk pochopí dokonale jen to, co vnitřně prožije a procítí ve všech obměnách.

Probuďte se! - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

U mnohých lidí je důvodem posměchu duchovním věcem jen pohodlnost a lenost, protože by to vyžadovalo námahu zbourat všechno doposud naučené a vymyšlené a postavit nové. U jiných to zasahuje do zažitého způsobu života a je jim to proto nepohodlné.

Probuďte se! - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina

Jen pokud člověk dává, má právo přijímat. Nezištně dávat, pomáhat, kde je o to nouze, mít porozumění pro bližního a jeho nedostatky, je dávání přijímáním a jednoduchou a přímou cestou k Nejvyššímu.

Probuďte se! - myšlenky a citáty z knihy
Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina
Kontakt