Gondolatok és idézetek Abdrushin Grál-üzenetéből


Ezek a gondolatok és idézetek Abdrushin „Az Igazság Fényében – Grál-üzenet” című könyvéből távolról sem pótolhatják magának a könyvnek az olvasását, ahol a gondolatoknak sokkal mélyebb, gyakran sokkoló összefüggésük van más szövegekkel, jelentésük ugyanakkor egyértelmű és egyszerű, és szinte mellesleg feltárja azokat a legmélyebb Igazságokat, melyekhez az ember akár halomnyi könyv elolvasásával sem jut el. Az alábbi szövegek nem szó szerinti átiratai a szerző szavainak, hanem csak néhány alapvető gondolatot fejeznek ki az egyes előadásokból.

Csak az tud szellemileg előrehaladni, aki maga is mozog; aki ehhez kész nézetek formájában idegen segédeszközt vesz igénybe, csupán úgy megy az útján, mintha mankóval járna, miközben saját egészséges végtagjait hagyja elsatnyulni.

Útravalónak! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Csak a belső meggyőződésben rejlik az igaz hit. A meggyőződés viszont csak kíméletlen mérlegelés és vizsgálódás útján jöhet létre, nem pedig idegen nézetek átvételével.

Útravalónak! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Az, ami a szellemet kifárasztja, sohasem az igazi; az Igazság közvetlenül üdít és frissít.

Mit kerestek? - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Minden ember előtt nyitva áll az út a Legmagasztosabbhoz! Nem a tanultság a hozzá vezető kapu! Hiszen Jézus sem a tanult farizeusok és írástudók közül választotta tanítványait, hanem az egyszerű és természetes emberek közül.

Mit kerestek? - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Azt, ami elválaszthatatlanul az Istenséggel kapcsolatos, az emberi agy nem képes megérteni, mert az agyi felfogóképesség szorosan a térhez és időhöz kötött; a szellem világa viszont teljesen más, magasabb rendű.

Mit kerestek? - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Tépjétek szét a béklyókat, melyek leláncolva tartanak benneteket, tegyétek végre szabaddá magatokat; aki bensőleg meg van kötözve, az mindörökre rabszolga marad, még ha király lenne is.

Ébredjetek! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Mindennel kötitek magatokat, amit igyekeztek másoktól megtanulni; így idegenek maradtok önmagatok számára, ott álltok a tanultak mellett, ami sohasem kelhet életre bennetek.

Ébredjetek! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

A Fényhez vezető utat minden egyes embernek önmagában kell megtapasztalnia; az ember csupán azt érti meg teljesen, amit önmagában átél, amit minden változatában átérez!

Ébredjetek! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

A szellemi dolgokkal kapcsolatban sokaknál csupán a kényelem és a restség a gúnyolódás oka, mert fáradságos lenne az eddig megtanultakat és kigondoltakat lerombolni, és újat építeni. Másoknál ez behatással van a megszokott életvitelre, és számukra ezért kényelmetlen.

Ébredjetek! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből

Az ember csak az adás révén jogosult arra, hogy kapjon. Önzetlenül adni, segíteni, ahol erre szükség van, megértéssel lenni a felebaráttal szemben és annak gyengeségei iránt, akkor az adás elfogadást és egyszerű, egyenes utat jelent a Legmagasztosabbhoz!

Ébredjetek! - gondolatok és idézetek Abdrushin
Az Igazság Fényében – Grál-üzenet című könyvéből
Kapcsolat