Myšlienky a citáty z Posolstva Grálu od Abdrushina


Tieto myšlienky a citáty z knihy Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina nemôžu ani zďaleka nahradiť čítanie samotnej knihy, kde majú myšlienky v spojitosti s iným textom ďaleko hlbší, často až šokujúci a pritom jasný a jednoduchý význam, ktorý akoby mimochodom odkrýva tie najhlbšie Pravdy, ku ktorým sa často človek nedostane ani čítaním celých háld kníh. Nasledovné texty nie sú doslovným prepisom autorových slov, ale iba voľným vyjadrením niektorých základných myšlienok v jednotlivých prednáškach.

Iba ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať; ten kto k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou iba ako o barlách a vlastné zdravé údy pri tom necháva zakrpatieť.

Úvodné slovo - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

Iba vo vnútornom presvedčení je pravá viera. Presvedčenie však prichádza iba bezohľadným skúmaním a uvažovaním, nie preberaním cudzích názorov.

Úvodné slovo - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

To, čo ducha unavuje, nikdy nie je to pravé; Pravda občerstvuje a osviežuje bezprostredne.

Čo hľadáte - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

Cesta k Najvyššiemu je otvorená pred každým človekom. Učenosť nie je bránou k nej. Veď ani Ježíš Kristus nevolil svojich učeníkov medzi učenými farizejmi alebo zákonníkmi, ale medzi jednoduchými a prostými ľuďmi.

Čo hľadáte - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

To, čo je nerozlučne spojené s Božstvom, nedokáže ľudský mozog pochopiť, pretože jeho chápavosť je úzko viazaná na čas a priestor; svet ducha je však úplne iného, vyššieho druhu.

Čo hľadáte - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

Rozlomte okovy, ktoré vás spútavajú, a konečne sa osloboďte; človek, ktorý je spútaný vnútorne, bude večne otrokom, aj keby bol kráľom.

Prebuďte sa! - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

Spútavate sa všetkým, čomu sa snažíte naučiť od druhých; zostávate tak cudzincom sám sebe, stojac vedľa naučeného, ktoré vo vás nemôže nikdy ožiť.

Prebuďte sa! - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

Cestu ku Svetlu musí každý jednotlivec prežiť v sebe; človek pochopí dokonale iba to, čo vnútorne prežije a precíti vo všetkých obmenách.

Prebuďte sa! - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

U mnohých ľudí je dôvodom posmechu z duchovných vecí iba pohodlnosť a lenivosť, pretože by to vyžadovalo námahu zbúrať všetko doteraz naučené a vymyslené a postaviť nové. U iných to zasahuje do zaužívaného spôsobu života a je im to preto nepohodlné.

Prebuďte sa! - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina

Len keď človek dáva, má právo prijímať. Nezištne dávať, pomáhať, kde je o to núdza, mať porozumenie pre blížneho a jeho nedostatky, je v dávaní prijímaním a jednoduchou a priamou cestou k Najvyššiemu.

Prebuďte sa! - myšlienky a citáty z knihy
Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina
Kontakt