Az Igazság Fényében című könyvről


Abdrushin Grál-üzenete rendkívüli mű, értéke semmi földi dologhoz nem mérhető. Ha valóban az Igazságot keresi "Az Igazság Fényében" című könyv segítségével ez fellelhető. Mi magunk is hosszú éveken át mindenféle vallást, filozófiát, titkos és ősi tanítást tanulmányoztunk, és megpróbáltuk összerakosgatni az Igazság meglelt darabkáit, de olyan átfogó tudásforrásra, mint Abdrushin műve, soha nem akadtunk.

A Grál-üzenetben megtalálható az, amit az ember régóta mélyen a saját belsejében érezhet: az egyszerű és mély Igazság a maga tiszta és ferdítetlen formájában. Míg más tanítások gyakran megkövetelik a dogma feltétlen, vak elfogadását, a meggyőződés lehetőségét kizáró hitet, addig a Grál-üzenetben minden közvetlenül érthető az összes fogalom lényegi mélységéig. Míg más vallások és a filozófiák gyakran ellentmondásokat tartalmaznak, és bizonyos abszurd állításokkal jogos kétségeket váltanak ki, addig „Az Igazság Fényében” című könyv elősegíti, hogy az egyes ismereteket egységes képbe foglaljuk, és leromboljuk a téveszméket, melyek megakadályozzák az embert abban, hogy szellemi tudatosságra tegyen szert. Bár a Grál-üzenetet a legnagyobb tüzetességgel vizsgáltuk, soha nem találtunk benne semmi ellentmondást. Az Igazság Fényében című könyv páratlan módon teszi lehetővé, hogy megértsük azt, mi más tanok csak homályosan sejtetnek. Abdrushin olyan mély igazságokat font bele Az Igazság Fényében című könyvébe, hogy ezeket számos más könyvben lehetne taglalni.

A Grál-üzenetben egy bizonyos fejezet címe alatt gyakran rejtőznek más fogalmak magyarázatai is, és teljes kép az adott témáról csak további előadások elolvasása után szerezhető. Ezért fontos, hogy a könyvet sorrendben, fokozatosan olvassa, mondatról mondatra, előadásról előadásra. Most nem szeretnénk többet elárulni, hiszen az Igazság meglelése és felélesztése olyan dolog, amit mindenkinek magának kell saját belsőjében átérzés útján megtennie, mert ezt az ember helyett senki más nem teheti meg.

Reméljük, hogy ez a weboldal segít az olvasónak, hogy megismerje Abdrushin „Az Igazság Fényében – Grál-üzenet“ című művét, és lehetővé teszi számára, hogy betekintsen a könyvbe, hogy egyedül, mindennemű befolyásolás nélkül, függetlenül az egyének, különböző csoportok és médiák véleményétől, objektív képet alkosson a könyv valódi tartalmáról és értékéről.
Egyszerű Igazság


Abdrushin azt írja, hogy a jó és a rossz erők még mindig rosszul vannak értelmezve, „hiszen ahol két erő van, ott logikusan két uralkodónak is kellene lennie, ebben az esetben tehát két istennek, egy jónak és egy gonosznak.” De csak egy erő van, ami minden létezőn áramlik, mindent éltet és támogat. Ez az erő állandóan áramlik az emberen keresztül is, aki saját akaratával, a saját szabad akarata szerint ad irányt ennek a semleges isteni erőnek. Ily módon irányítva ezt a jó vagy a rossz következmények felé.

Jézus már régen megmondta, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa meg rosszat. Hasonló a helyzet az ember akaratával, akinek szelleme felemelkedik a fényes magasságokba, vagy lesüllyed a sötét mélységekbe - aszerint, hogy miként bánik a rábízott semleges isteni erővel. Vagyis a szellemi akarás - amely azonos a belső érzéssel - valójában az, aminek hatalmában áll, hogy irányítsa ezt a hatalmas semleges erőt.

Ebben az egyszerű, könnyen érthető Igazságban megtalálható minden, amire az embernek a szellemi felemelkedéshez szüksége van. Abdrushin ugyanakkor figyelmeztet, hogy ezért a szabad akaratért az embernek viselnie kell a felelősséget is, ami azt jelenti, hogy viselnie kell gondolatai, szavai és tettei következményeit. Természetesen nem csak ebben a rövid földi életben, hanem a fizikai test halála után is.

Most szóljon maga Abdrushin, hogy a mondottakat minél jobban tudatosítsuk, és képesek legyünk használni a mindennapi életben:

„Ti, akik gyakran oly görcsösen igyekeztek megtalálni az igaz utat, miért nehezítitek meg ezt annyira magatoknak? Képzeljétek csak el egészen egyszerűen, ahogy a teremtő tiszta ereje átfolyik rajtatok, és ti gondolataitokkal vezetitek azt jó vagy rossz irányba. Így fáradság és fejtörés nélkül mindennek birtokában vagytok! Fontoljátok meg, hogy a ti egyszerű megérzéseitektől és gondolkodásotoktól függ, hogy isten e hatalmas ereje jót vagy rosszat fog előidézni. Micsoda segítő vagy pusztulást hozó hatalom adatott ezáltal nektek!

Nem kell úgy erőlködnötök, hogy veríték verje ki homlokotokat, nem kell foggal-körömmel úgynevezett okkult gyakorlatokhoz ragaszkodnotok, hogy mindenféle képtelenebbnél képtelenebb testi és szellemi nyomorgatással valódi szellemi felemelkedésetek számára teljesen semmitmondó szintet érjetek el!“

„Tiszta örömmel gondoljatok arra, hogy könnyűszerrel, pusztán egyszerű, jó akarású intuíciótok és gondolkodásotok révén képesek vagytok irányítani ezt az egyetlen és hatalmas teremtőerőt. Az erő aztán pontosan intuíciótok és gondolataitok jellegének megfelelően hat ki. Egyedül dolgozik, nektek csak irányítanotok kell. Ez a lehető legegyszerűbben és legtermészetesebben történik! Nincs szükség hozzá tanultságra, még olvasásra és írásra sem. Egyformán adatott meg mindegyikőtöknek! E tekintetben nincs különbség.

Ahogy a kapcsolóval egy gyermek játszva be tudja kapcsolni a villamos áramot, melynek hatalmas kihatásai vannak, úgy kaptátok ajándék gyanánt a képességet, hogy egyszerű gondolataitokkal isteni erőt irányíthattok.“

(Abdrushin: Az Igazság Fényében, a „Felelősség“ című előadásából)

Kapcsolat